OBRAČUN PLAĆE - OUTSOURCING SERVIS

Astrum d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge, A.Šenoe 27, Sigetec, 42230 Ludbreg
OIB: 79435261200 , IBAN: HR4123400091100210448
tel: 042-816-002 fax: 042-300-004 e-mail: astrum@astrum.hr


   
   
   

Radni kalendar
     
Parametri 2018
Minimalna bruto plaća od 1.1.2018 =3,439.80
Najmanja min.bruto plaća od 1.1.2018. (samo kolektivnim ugovorom) =3,267.81
Min.br.osnovica za obr.dopr. izvr.direktoru, članu uprave, upravit.zadruge =5,213.00
Min.mjes.osnovica za obr. dopr. =3,047.60
Max.mjes.osnovica za obr. dopr. =48,120.00
Max.god. osnovica za obr. dopr. =577,440.00
Poduzetnička plaća (bruto) =8822.00
Parametri 2017
Minimalna bruto plaća od 1.1.2017 =3,276.00
Min.br.osnovica za obr.dopr. izvr.direktoru, članu uprave, upravit.zadruge =5,030.35
Min.mjes.osnovica za obr. dopr. =2940.82
Max.mjes.osnovica za obr. dopr. =46,434.00
Max.god. osnovica za obr. dopr. =557,208.00
Poduzetnička plaća (bruto) =8512.90
Parametri 2016
Min.osnovica za dopr.2016 =2812.95
Max.mjes. osnovica za dopr.2016 =48,222.00
Max.god. osnovica za dopr.2016 =578,664.00
Minimalna bruto plaća od 1.1.2016 =3,120.00
Poduzetnićka plaća (bruto )2016 =8840.70

OBRAČUN PLAĆA - PRIBLIŽNI CJENIKOBRAČUN PLAĆA - OUTSOURCING, PRIBLIŽNI CJENIK

Uslugu obračuna plaća radimo na cijelom području Republike Hrvatske.

Od   1 -   4 radnika : = 490.00 kn+pdv
Od   5 -   7 radnika : = 590.00 kn+pdv
Od   8 - 10 radnika : = 750.00 kn+pdv
Od  11-  12 radnika := 990.00 kn+pdv
Od  13-  15 radnika :=1100.00 kn+pdv
Od  16-  20 radnika :=1200.00 kn+pdv
Od  21-  24 radnika :=1490.00 kn+pdv
Od  25-  29 radnika :=1700.00 kn+pdv
Od  30-  33 radnika :=1900.00 kn+pdv
Od  34-  37 radnika :=2200.00 kn+pdv
Od  38-  43 radnika :=2500.00 kn+pdv
Od  44-  47 radnika :=2700.00 kn+pdv
Od  48-  51 radnika :=2900.00 kn+pdv
Od  52-  55 radnika :=3100.00 kn+pdv
Od  56-  59 radnika :=3300.00 kn+pdv
Od  60-  63 radnika :=3500.00 kn+pdv
Od  64-  67 radnika :=3700.00 kn+pdv
Od  68-  72 radnika :=4000.00 kn+pdv
Od  73-  76 radnika :=4200.00 kn+pdv
Od  77-  80 radnika :=4400.00 kn+pdv
Od  81-  83 radnika :=4600.00 kn+pdv
Od  84-  87 radnika :=4800.00 kn+pdv
Od  88-  93 radnika :=5100.00 kn+pdv
Od  94-  97 radnika :=5300.00 kn+pdv
Od  98-100 radnika :=5500.00 kn+pdv
Od 101-103 radnika :=5600.00 kn+pdv
Od 104-106 radnika :=5900.00 kn+pdv
Od 107-110 radnika :=5800.00 kn+pdv
Od 111-113 radnika :=5900.00 kn+pdv
Od 114-117 radnika :=6000.00 kn+pdv

Za poduzeća sa više od 117 radnika, cijena se određuje na sličan način, a ugovoriti ćemo je nakon kontakta sa Vama.
Također nakon uvida u Vaše stanje i obim posla, te djelatnost ili slično, zadržavamo mogućnosti ugovaranja i drugačije cijene od ovdje navedenih.Sve informacije potražite na naš telefon : 042-816-002 ili upitajte na mail : damir.klaric@astrum.hr . Osoba za kontakt : Damir Klarić


Obratite nam se s povjerenjem na naše kontaktne informacije.